Musikskolan

På Musikskolan kan du från 3 års ålder uppleva och lära dig om sång, rytm och musik. Utifrån varje elev skapar vi förutsättningar för ett lustfyllt förhållande till och utövande av musikaliska uttryck.

Viktig information!

På grund av den rådande coronapandemin tar musikskolans gruppverksamhet paus från och med 14 april. Vi väljer att göra så då vi precis som gymnasieskolorna har elever från stora delar av Skövde som kommer till oss.

Det gäller t ex. orkestrar, körer, drillgrupper, ensembler, barngrupper med mera. Mer information skickas direkt till berörda elever och vårdnadshavare.
Ordinarie spellektioner fortsätter som vanligt om du inte får annat besked av din lärare.