Intervju med Mia Marttinen

Inför den 8:e mars har vi träffat Mia Marttinen, barnmorska och ledamot i Skaraborgs barnmorskeförening, som berättar om Svenska Barnmorskeförbundet och deras utveckling genom åren.

Vad är Svenska Barnmorskeförbundet?

- Svenska Barnmorskeförbundet grundades år 1886 och är geografiskt indelat i olika lokalföreningar. Förbundet är en guldgruva till kunskap, där vi kan dela med oss av vår kunskap till varandra.

Vad är ert främsta fokus?

- Vi jobbar för barnmorskans expertkunskap och dess profession och reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa ur ett rättighetsperspektiv för att förbättra hälso- och sjukvården med fokus på kvinnors och barns hälsa. Jämställdhet är för oss en självklarhet. Jordemodern är förbundets tidskrift och medlemstidning där de första tidningarna kom ut redan år 1888. Lästips!

I november 2018 tog Svenska Barnmorskeförbundet beslutet att bilda ett eget fackförbund där de behövde minst 50% av Sveriges barnmorskor att bli medlemmar för att kunna starta förbundet. Totalt finns det 7.000 st i landet.

- Tidigare har vi varit fackligt anslutna till vårdförbundet men kände att nu är det nog, vi behöver ett eget förbund som driver våra frågor och kvinnosjukvården.

Idag är de ett eget fristående professionsförbund som är anslutet till Sacoförbundet SRAT. Mia var med att starta upp den nya fackföreningen och var dessutom ordförande under några års tid.

Varför är det då brist på barnmorskor?

- Tyvärr beror det på att många väljer att lämna yrket, ofta på grund av lönen och den långa utbildningstiden för att bli legitimerad barnmorska på totalt 4,5 år. Dessutom är det få utbildningsplatser, konkurrens från andra arbetsgivare och obekväma arbetstider.

- I Sverige har vi bland världens lägsta barna- & mödradödlighet. Mycket tack vare att vi har utbildade barnmorskor. På många platser i världen dör många kvinnor fortfarande i barnsäng och olagliga aborter, så det är ett viktigt arbete som behövs.

Enligt Mia är det världens bästa jobb som ger väldigt mycket tillbaka. Man får hjälpa människor framåt, utbilda och möta de i glädje men ibland även sorg. Varje förlossning är unik och ingen dag är den andra lik.

Under hela vecka 10 kommer entrén i Skövde Kulturhus lyfta fram olika organisationer i samband med internationella kvinnodagen. Besökarna kommer kunna ta del av foldrar och information från bland annat Svenska Barnmorskeförbundet och föreningen Jämställda.nu.