Martin Lindor, Petter Fahlstrom, Zophia Zander Norell, Sara Johansson

Musikskolan blir kulturskola!

Skövde Kulturfabrik har fått drygt en miljon kronor från kulturskolecentrum för att redan till hösten bredda musikskolans utbud med både drama och digitalt skapande. Dessutom har Rydskolan fått pengar för en fortsättning av projektet el sistema i Södra Ryd från kulturrådets Skapande skola.

Pengarna från Kulturskolecentrum skapar möjligheten för kulturfabriken att redan till hösten starta ett flertal nya kurser i drama och digitalt skapande.

- Det är jätteroligt att vi fick de här pengarna så att vi kan börja någonstans, tycker Petter Fahlström, ordförande i Kultur- och fritidsnämnden.

Kulturskolecentrums bidrag skapar möjlighet för Kulturfabriken att starta upp de nya inriktingarna under hösten och nästa år. Parallellt kommer nämnden ge kulturavdelningen i uppdrag att utreda möjligheterna att integreta de nya inrktningarna i den ordinarie verksamheten efter 2022.

Bakgrunden till satsningen med nya inriktningar är både att bredda utbudet och att nå nya målgrupper. Kurserna i drama och digital produktion kommer inte ha det traditionella upplägget som finns på musikskolan med individuella lektionen en gång i veckan.

- Vi tänker att vi kommer ha intensivkurser vid till exempel lov och att de inte bara hålls här utan på våra mötesplatser för unga, berättar Martin Lindor, enhetchef på Kulturfabriken.

Att det blev just drama och digitalt skapande är för att det är vad ungdomarna i Skövde vill. Under vintern har kulturfabriken haft dialog med kommunens unga kommunutvecklare och även tittat på den enkät som gjordes med 1100 ungdomar där drama och digitalt skapande låg höst på listan.

Nästa projekt som fått extern finansiering är el sistema i Södra Ryd. Det är ett projekt där musikskolan håller klassundervisning tillsammans med Rydskolan. Musikskolans pedagoger håller obligatoriska grupplektioner med alla elever i förskoleklass och ettan.

El sistema är ett internationellt nätverk med ursprung i Venezuela och är en omvänd metod från det traditionella sättet att bedriva musikundervisning. 

- Istället för att börja med indivuduell undervisning för att sedan gå vidare till orkersterspel så börjar vi i spela i grupp, berättar Sara Johansson, musiklärare på Kulturfabriken.

Målet är att tidigt skapa musikglädje och intresse för intrumentalundervisning.

- Våra elever på skolan i Södra Ryd är inte de mest representerade på musikskolan. Så vi hoppas att detta  kan väcka ett intresse som kan leda till att de som går i förskoleklass och ettan blir elever här, berättar Zophia Zander Norell, rektor på Rydskolan.

Nära 200 000 kronor har projektet fått av Skapande skola det räcker till en fortsättning av el sistema under nästa läsår.

- Eleverna tycker att det är väldigt roligt, jag känner mig som en världsidol när jag kommer till Ryd, barnen springer fram och kramar om mig, säger Sara Johansson som alltså nu fått möjlighet att fortsätta el sistema nästa år. 

- De här projekten ger oss möjlighet att bredda utbudet av kultur för våra barn och unga och det ligget helt i linje med de principbeslut som vi har tagit i Kultur- och fritidsnämnden., säger Petter Fahlström.