Biblioteket

Välkommen till ett rum fullt av sagor och magi!

Förskolan

Biblioteksgruppen med representanter från förskolor samt dagbarnvårdare träffas en gång per termin på Skövde Stadsbibliotek.

Barnbibliotekarierna pratar om vad som är på gång på biblioteket och tipsar om nya böcker.

Grundskolan

På våra olika bibliotek kan möjligheterna för att ta emot klassbesök variera. Kontakta därför ditt närmaste bibliotek för bokning och mer information.