Skövde Kulturhus och Skövde Kulturfabrik har begränsade öppettider på grund av Covid -19

  • Huvudbiblioteket i Kulturhuset och biblioteket i Ryd med medborgarservice öppnar med begränsad service. Öppningen avser vissa ärenden på biblioteket.
  • Konstmuseet i kulturhuset och Stadsmuseet i Kulturfabriken öppnar med begränsningar i besöksantal. Museerna kommer inte att öppna för grupper eller bokade visningar. Öppettider: måndag-fredag kl 12.00-16.00.
  • I Kulturhuset får max 75 personer vistas samtidigt och vistelsetiden är begränsad till 30 min. Entrén kommer att vara bemannad. Kulturhuset kommer att ha begränsade öppettider: måndag – fredag kl 12.00 – 16.00 under perioden 7/6 – 31/8.
  • Biblioteket i Ryd har begränsad vistelsetid till 30 min och öppettiderna är tisdag och torsdag kl 10.00 – 14.00 samt onsdag 12.00 – 16.00.

 

Läs mer om lättnader kring Covid-19 i Skövde kommun på skovde.se/Covid-19