ett brinnande konstverk.

Ruben Wätte – Läget då?

19 oktober 2023-17 mars 2024, Konstmuseet, Skövde Kulturhus

Hur vi människor mår är djupt förenat med rådande tillstånd i samhället och världen. Fysiska, psykiska eller själsliga tillstånd i enskilda individer kan inte längre förstås som isolerade från samhällskroppens, ekosystemens och de ekonomiska systemens tillstånd. Snarare är vårt personliga mående i hög grad att betrakta som en konsekvens av den kultur vi lever i. Dess strukturella orättvisor och våra individuella livsvillkor hör samman.

Ruben Wättes utställning ”Läget då?” kretsar kring en sorts konstnärlig undersökning av läget just nu, med utgångspunkt i den omställning som krävs av nu levande generationer för att möta kriskapitalismens självdestruktiva crescendo i form av klimatets pågående kollaps och de sociala skyddsnätens nedmontering. Det handlar om en omvälvande omställning som inte bara behöver äga rum i globala politiska styrdokument och i individens konsumtions- och resemönster. Snarare behöver den till största del äga rum i vår subjektiva och kollektiva världsbild, samt i hur vi människor väljer att förhålla oss till oss själva, till varandra och till en gradvis ökande existentiell ovisshet.