Kulturveckan i Skövde 19-29 oktober

Kulturveckan genomförs årligen i oktober månad. Under veckan kraftsamlar kulturavdelningen, kulturföreningar och fria kulturutövare för att erbjuda något utöver det vanliga när det kommer till konst och kultur.

Målsättning

Kulturveckan ska synliggöra Skövdes kulturutbud, såsom kulturföreningar, studieförbund, bygdegårdar, hembygdsgårdar, kulturavdelningens egen verksamhet och övriga kulturaktörer och på så vis nå nya målgrupper. Under veckan ska man skapa nya samarbeten som håller över tid och erbjuda kommunens invånare en kulturell och konstnärlig bredd, vilket innebär att utbudet ska spegla olika konst- och kulturyttringar som riktar sig till olika målgrupper.

Var anordnas kulturveckan?

Kulturveckan sker i hela kommunen. De som inte har tillgång till lokal har möjlighet att utan kostnad boka kommunens lokaler i samspråk med Kulturkontoret. En förutsättning för att få nyttja lokalen kostnadsfritt är att arrangemanget har fritt inträde, är öppet för alla och att besökssiffror samlas in.

Vem kan medverka som arrangör?

Kulturveckan vänder sig i synnerhet till kulturföreningar, studieförbund och andra fria kulturutövare samt kulturavdelningens egna verksamheter. Kulturveckan är i princip öppen för alla som vill arrangera kulturaktiviteter, även enskilda personer och övriga föreningar är välkomna att medverka. Alla arrangemang måste anmälas enligt deadline och godkännas av kommunen för att vara med i kulturveckans marknadsföringsparaply.

Föreningsmässa 19/10

I samband med invigningen erbjuder vi föreningar och studieförbund att delta i invigningsmässan den 19 oktober i kulturhusets entréhall kl. 17:30-20:00. Här har ni möjlighet att presentera er verksamhet och eventuella programpunkter under Kulturveckan, oavsett om ni har programpunkter eller inte.

Marknadsföring

Kulturavdelningen står för marknadsföringen av kulturveckans program. Marknadsföring sker genom sponsrade annonser på sociala medier, tryckta broschyrer och affischer med QR-kod till samlingssidan av evenemangen. Kulturavdelningen kommer också se till att pressen får information om Kulturveckan.

Arrangörens roll

Varje medverkande arrangör ansvarar över att:

 • Anmäla sin programpunkt via formuläret på KulturiSkovde.se senast den 25/6
 • Lägga upp evenemanget i evenemangskalendern senast den 1 september och se till att evenemanget är taggat med #kulturveckan och #kulturiskovde i evenemangskalendern
 • Lämna in besökssiffror senast den 15 november

Vi uppmanar även varje arrangör att marknadsföra arrangemanget i egna kanaler.

Kommunens roll

 • Samordna inkomna programpunkter
 • Utan kostnad tillhandahålla lokaler i den mån det är möjligt
 • Marknadsföra kulturveckan i sociala medier, trycka foldrar, affischera och distribuera tryckt material till filialbibliotek, turistcenter, stadshuset, högskolan och samtliga kulturhus i kommunen
 • Se till att programmet syns på kommunens digitala plattformar (webb, sociala medier och digitala skärmar)

Om du vill låna kommunens lokaler under kulturveckan

De som inte har tillgång till lokal har möjlighet att utan kostnad boka kommunens lokaler i samspråk med Kulturkontoret. En förutsättning för att få nyttja lokalen kostnadsfritt är att arrangemanget har fritt inträde, är öppet för alla och att besökssiffror samlas in.

För att vi ska kunna samordna lokaler ber vi er skicka ett mail med önskemål om lokal senast den 25 maj. Mailet skickas till arrangemang@skovde.se med svar på följande frågor:

 • Arrangemangets titel/aktivitet
 • Kort beskrivning av arrangemang
 • Målgrupp
 • Datum och tidpunkter för arrangemang
 • Datum och tidpunkter för tillgång av lokal
 • Önskemål av lokal eller spelställe (Kulturhuset, Kulturfabriken eller Kulturlabbet)
 • Uppskattat publikantal
 • Kontaktuppgifter

Tidsplan

 • 30 mars – Information om kulturveckan tas upp på föreningsträff
 • 12 april – Uppstartsmöte med föreningar, studieförbund och övriga kulturaktörer
 • 25 maj – Sista dagen för arrangörerna att lämna in låneförfrågan av lokal
 • 25 juni – Sista dagen för arrangörerna att anmäla sin medverkan och sina programpunkter via formuläret (förlängt till 6 augusti)
 • 27 juni – Styrgruppen ses
 • 28 juni – Samordning
 • 15 aug – Layoutarbete för broschyr och hemsida
 • 1 sept – Evenemangen publiceras i evenemangskalendern
 • 5 sept – Programmet trycks
 • 15 sept – Programmet och affischer sprids
 • 28 sept – Kampanj i sociala medier
 • 19 okt – Invigning av kulturveckan + föreningsmässa
 • 20 okt – Kulturveckan startar
 • 29 okt – Kulturveckan avslutas
 • 15 nov – Inrapportering av besökssiffror
 • 29 nov – Utvärderingsmöte med deltagande aktörer

Kontakt

Kulturveckan planeras av en arbetsgrupp på kulturavdelningen som utsetts av kultursamverkansgruppen. Om du har frågor eller funderingar – tveka inte på att höra av dig till oss!

Tel: 0500-49 79 33
Mail: arrangemang@skovde.se