Anmälan till kulturveckan 2023

Observera att formuläret också är underlaget till den tryckta kulturbroschyren. Se därför till att fylla i informationen korrekt.

Namn på förening/verksamhet:
Titel på arrangemang:
Plats/lokal:
Adress:
Dag:
Klockslag:
Beskrivande text om vad ditt arrangemang handlar om:
Målgrupp:
Eventuell entréavgift:
Länk till webbplats:
E-post till kontakt:
Telefonnummer till kontakt:
Föreningsmässa 19/10I samband med invigningen erbjuder vi föreningar och studieförbund (med och utan programpunkter under Kulturveckan) att delta i invigningsmässan i kulturhusets entréhall kl 17:30-20.00. Här har ni möjlighet att presentera er verksamhet.
Namn på förening/verksamhet:
E-post till kontakt:
Telefonnummer till kontakt:
Önskar din förening delta i föreningsmässan?


Om du svarade ja på föregående fråga, vilket typ av bord önskar du?


Övrig information:Skövde kommun hanterar dina personuppgifter enligt GDPR. För mer information om kommunens regler för personuppgifter se www.skovde.se/personuppgifter