Sverigefinska flaggor

Sverigefinsk kulturvecka

På måndag börjar en sverigefinsk kulturvecka i Skövde för att fira att Skövde kommun varit en del av finskt förvaltningsområde i 10 år. Under veckan infaller även Sverigefinnarnas dag den 24 februari och då kommer kommunen flagga med den sverigefinska flaggan! Veckan startar med vernissage av nationaleposet Kalevala på Skövde Kulturfabrik.

Att Skövde kommun är en del av förvaltningsområdet för det finska språket betyder att det finns vissa språkliga rättigheter i kommunen. Det betyder exempelvis att den sverigefinska minoriteten har rätt att få finskspråkig äldreomsorg och förskoleverksamhet på finska. Staten skjuter till extra pengar till kommunen för vissa merkostnader som kan uppstå i samband med detta, men pengarna räcker även till olika kulturaktiviteter som främjar det finska språket och den sverigefinska kulturen. Ett mervärde för både de som bor här och eventuellt vill flytta hit.

Anoo Niskanen arbetar sedan 2014 som samordnare för finskt förvaltningsområde i Skövde och hon trivs bra i den rollen.

-        Det är kul att få vara delaktig i utvecklingen. Mitt engagemang kommer ur min egen identitet som andragenerationens sverigefinne. Det här jobbet har även främjat min finska, vilket jag är väldigt tacksam för. Jag har en morfar kvar i livet i Finland och jag är väldigt tacksam för att kunna prata med honom, berättar hon.

Anoos båda föräldrar kommer från Finland och flyttade till Sverige i slutet av 60-talet för att arbeta. Planen från början var att arbeta några år och sedan flytta tillbaka till Finland, men familjen blev kvar och nu är de en del av minoriteten sverigefinnar. Så ser de flesta sverigefinnars historia ut och i Skövde kommun utgör de ungefär åtta procent av befolkningen, inkluderat tre generationer.

-        Många kom för att arbeta inom industrin under 60- och 70-talet och i Skövde var Volvo den största arbetsgivaren. Därför var det många som kom just hit, berättar Anoo.

Finska är ett av Sveriges nationella minoritetsspråk tillsammans med jiddisch, romani, samiska och meänkieli. Minoritetslagen i Sverige ska skydda och främja de nationella minoritetsspråken, vilket behövs eftersom språken annars riskerar att försvinna.

-        Det som är självklart för många, att du kan kommunicera med dina far- och morföräldrar är inte självklart för alla. Språket är ett band mellan generationer och kopplingen till sina rötter. Jag ser språk som viktigt, både som kommunikationslänk och för att få en tillhörighet och en hel identitet, konstaterar Anoo.

I Skövde kommun är det ungefär 25 skolelever som läser finska som modersmål och det finns en flerspråkig förskola där delar av personalen är finsktalande.

Anoo upplever en positiv attitydförändring till flerspråkighet och konstaterar att enspråksnormen som länge varit rådande i Sverige börjar luckras upp.

-        Det är mer naturligt för barn och unga idag att kunna och vara nyfiken på fler språk. Vår finskakurs för unga har alltid nya deltagare! Många av dem som vill lära sig språket har finsk bakgrund eller en relation med någon som är finskspråkig eller gillar språk.

Det största som hänt för finskspråkiga i Skövde sedan kommunen blev en del av förvaltningsområdet är att det öppnat två finskspråkiga avdelningar inom äldreomsorgen. Men all kulturverksamhet som arrangeras är också väldigt viktigt.

-        Kulturverksamheter öppnar upp den finska kulturen och språket till andra som är nyfikna och vill ta del av finsk film och teater, konstaterar Anoo som ser att det är många fler än de som pratar finska som kommer på arrangemangen.

Förutom teater och film arrangeras även bokcirkel och poesiverkstad regelbundet. Poesiverkstaden har bland annat gett sig på Kalevalameter, ett speciellt versmått som ger en speciell rytm.

-        Det är det som är det roliga med det här jobbet, möten med människor. Vi har haft superfina samtal i till exempel bokcirkeln. Det är medborgardialog på ett annat sätt!

 Sverigefinska kulturveckan

Veckan börjar på måndag den 21 februari med vernissage på Skövde Kulturfabrik av Kirsti Kuuselas Kalevalaserieutställning. Kalevala är ett nationalepos i Finland och kan beskrivas som en skapelseberättelse ur den finländska folktron som kontrast till Finlands lutherska arv. Till vernissagen kommer konstnären Kirsti Kuusela vara på plats.

-        Kultur är ett väldigt bra sätt att tillgängliggöra språket och kulturen. Jag har ett bra samarbete med flera kulturföreningar och det är jag väldigt glad för, säger Anoo som tack vare dessa samarbeten kan presentera ett brett program under veckan.

Se hela programmet här:

Sverigefinska veckan 2022 (skovde.se)

På torsdag den 24 februari är det Sverigefinnarnas dag och då kommer kommunen att flagga med den sverigefinska flaggan som togs fram 2014 av Sverigefinländarnas delegation som en samlande symbol för minoriteten i landet.

-        Flaggan spelar en viktig roll för oss sverigefinnar som är födda i Sverige och den blir en sorts bekräftelse på att det är okej att vara både ock, konstaterar Anoo Niskanen.