Sara Andersson, Herik Wig och Anna Gullstrand

Unik satsning på läsning i Skaraborg

Denna vecka börjar utbildningar i att leda Shared Reading för personalen på biblioteken i Skövde. Shared Reading är en kravlös läsfrämjande metod och under våren kommer biblioteken starta läsgrupper på flera platser i kommunen.

Bildtext: Sara Andersson, bibliotikarie, Henrik Wig, projektledare och Anna Gullstrand, bibliotekschef

- Det är ett unikt projekt i omfattning och ambition!

Så säger projektledaren och litteraturpedagogen Henrik Wig om det läsprojekt som nyligen sjösatts i Skaraborg. Det årslånga projektet innebär att biblioteken i de femton kommunerna tillsammans kommer att arbeta med Shared Reading som läsfrämjande metod.

- Metoden går ut på att en liten grupp människor träffas och läser berättelser och dikter högt för varandra. En utbildad läsledare hjälper gruppen samtala om texterna, samtal som ofta tar sin utgångspunkt i deltagarnas livserfarenheter. Många deltagare upplever metoden som livsberikande och socialt stärkande, säger Henrik Wig.

Inledningsvis kommer personal på biblioteken att utbildas till läsledare för att därefter starta läsgrupper. Under våren kommer läsledarna i de olika kommunerna att samverka och utbyta erfarenheter i ett läsledarnätverk.

- Eftersom Shared Reading är en så inkluderande metod – till exempel är den helt kravlös och kräver inga förkunskaper - är den ett bra sätt att föra ut läsning och samtal om texter inte bara till allmänheten utan också till grupper som biblioteken kan ha svårt att nå, som ungdomar, människor med annat modersmål än svenska och människor med funktionsvariation.

Projektet har fått namnet Smultronstället – Shared Reading Skaraborg och pågår fram till september 2022.