kulturhuset orange day

Vi uppmärksammar Orange Day

25 november lyser vi upp Kulturhusets fasad i orange för att uppmärksamma Orange Day. Dagen då FN uppmanar hela världen att uppmärksamma och manifestera mot våld mot kvinnor. Som en ljus och optimistisk färg representerar orange en värld fri från våld mot kvinnor och flickor.

Förenta Nationerna, FN, har utnämnt 25:e varje månad till Orange Day. En dag för regeringar, företag, organisationer, media, civilsamhället och privatpersoner att uppmärksamma och ta ställning mot våld mot kvinnor och flickor. Som en ljus och optimistisk färg representerar orange en framtid fri från våld mot kvinnor och flickor. Den 25:e november är den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor och flickor, en dag då kända byggnader världen över lyser i orange för att ta ställning mot våld mot kvinnor. Orange day är initierad av UN Women.

 Våld mot kvinnor och flickor är ett utbrett folkhälsoproblem och en allvarlig kränkning av de mänskliga rättigheterna. Miljontals kvinnor Iever i länder där våld mot kvinnor inte är ett brott och i alltför många fall leder våldet till att kvinnor och flickor mister sina liv. Våld mot kvinnor har många former – i hemmet, i nära relation, sexuella trakasserier, näthat, kvinnlig könsstympning, barnäktenskap, trafficking, sexuellt våld i krig och mord.

Under covid-19 pandemin visar rapporter en ökning av våld i hemmet till följd av isolering och strängare restriktioner i nästan alla länder. I områden där människor lever under svåra förhållanden och trångboddhet blir detta extra tydligt. Risken för att förövare ska utöva makt och kontroll över sin partner ökar. Kvinnor som befinner sig i karantän eller har svårt att lämna hemmet till följd av strängare restriktioner får även svårare att söka stöd utifrån.