7 juni är det dags för försiktig återöppning!

Från 7 juni sker en försiktig återöppning av kommunens kulturanläggningar. Tidsbegränsade besök och andra restriktioner finns dock i detta första steg.

Utifrån Regeringens plan, som presenterades 27 maj, om att anpassa och avvecklade restriktioner som tagits fram för att minska smittspridningen av covid-19 har Skövde kommun beslutat om att öppna ett antal verksamheter inom kultur och fritidsområdet.

Inför öppnandet har verksamheterna gjort anpassningar i enlighet med Folkhälsomyndighetens föreskrifter men med striktare begränsningar utifrån regionala rekommendationer, för att stoppa smittspridningen av covid-19. Detta beslut gäller tills vidare.

Från och med 7 juni 2021 öppnas nedanstående verksamheter inom avdelning kultur Skövde.

Detta för att verksamheterna ska hinna förbereda en säker öppning. Fortsatt gäller att följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och regionala rekommendationer. Beslutet kan komma att omprövas.

  • Huvudbiblioteket i Kulturhuset och biblioteket i Ryd med medborgarservice öppnar med begränsad service. Öppningen avser vissa ärenden på biblioteket.
  • Konstmuseum och Stadsmuseum öppnar med begränsningar i besöksantal. Museerna kommer inte att öppna för grupper eller bokade visningar. Öppettider: måndag-fredag kl 12.00-16.00.
  • I Kulturhuset får max 75 personer vistas samtidigt och vistelsetiden är begränsad till 30 min. Entrén kommer att vara bemannad. Kulturhuset kommer att ha begränsade öppettider: måndag – fredag kl 12.00 – 16.00 under perioden 7/6 – 31/8.
  • Biblioteket i Ryd har begränsad vistelsetid till 30 min och öppettiderna är tisdag och torsdag kl 10.00 – 14.00 samt onsdag 12.00 – 16.00.

 

Läs mer om lättnader kring Covid-19 i Skövde kommun på skovde.se/Covid-19