Vy över biblioteksrummet

Bättre tillgänglighet på biblioteket

Stadsbiblioteket vill att det ska kännas lättare och mer välkomnande för personer med kognitiva funktionsvariationer att besöka dem. Under tiden kulturhuset är stängt har därför personalen passat på att dra igång ett arbete med att förbättra bibliotekets tillgänglighet.

Tidigare har bibliotekets tillgänglighetsarbete främst handlat om fysisk tillgänglighet, till exempel hur lätt det är att ta sig fram i lokalerna. Nu ligger fokuset på kognitiv tillgänglighet, hur rummen och informationen upplevs och hur lätta de är att läsa av. Huvudsyftet är att underlätta för personer med neuropsykiatriska funktionsvariationer, men det underlättar även för övriga besökare.

– Vi vill att besökarna ska vilja stanna länge hos oss, att det känns bra att vara här och att de trivs, berättar Cecilia Bredahl, bibliotekarie och samordnare för tillgänglighetsarbetet.

Personalen har gått en utbildning med företaget Begripsam. Därefter bildade de en arbetsgrupp ledd av bibliotekets specialmedia-avdelning och med representanter från bibliotekets övriga avdelningar. Det gruppen hittills gjort är att se över biblioteket och sedan göra de förändringar som kostar lite eller inget alls.

– Det mesta handlar om att tänka på ett annat sätt, säger Cecilia. Vår skyltning var väldigt blandad förut. Nu har vi försökt dela upp det så att olika typer av information ska finnas på olika platser. Det ska till exempel finnas en plats för information om tillfälliga evenemang och en plats för återkommande händelser.

De jobbar också på att minska ner på information och intryck på andra platser i biblioteket. Till exempel ska informationsdisken, där en kan fråga och prata med personalen, vara så visuellt ren som möjligt så att fokuset kan ligga på samtalet mellan besökaren och personalen. Även andra platser i biblioteket skalas av för att skapa lugna zoner där en ska vara fredad från för mycket intryck. Zonerna ska vara utformade så att en förstår utifrån möbleringen vad det är för typ av plats utan att det behövs skyltar.

– Vi har också försökt se över våra översiktskartor, berättar Cecilia. De kanske ibland har för mycket information. Vi har försökt göra dem mer avskalade, överskådliga och med ett mer lättläst språk.

En annan aspekt är belysningen. Det är en ganska mörk byggnad men i ett bibliotek är det viktigt med bra ljus för att kunna se bra. Det behöver dock vara ett behagligt ljus, inte till exempel lysrör. Hittills har några lampor flyttats om, och en mörk vägg ska målas vit för att göra det ljusare.

Något som ännu inte har kunnat åtgärdats är bibliotekets ljudnivåer. Det är en stor lokal, ljud färdas långt, och det är mer kostsamt att påverka. Cecilia berättar att de vill söka medel för både ljuddämpande åtgärder och andra mer kostsamma förändringar. Ett önskemål är till exempel att på sikt kunna köpa in lite nya möbler, som stolar med höga avskärmande sidor där besökare kan sitta mer ifred.

Nästa steg i arbetet blir bland annat att se över hur filialbiblioteken kan göra sina lokaler mer kognitivt tillgängliga. När pandemin är över hoppas de även kunna ta in fokusgrupper som kan se över de förändringar som gjorts och om det är något som behöver justeras.

– Det är ett roligt arbete som vi startat, säger Cecilia. Det finns mycket att lära sig och att göra och det är ett arbete som aldrig blir klart så vi kommer fortsätta arbeta med det.

 

Sedan tidigare pågår ett arbete med att ta fram ett förberedelsehäfte för hela Kulturhuset. Häftet ska vara ett led i att göra det lättare för de personer som känner att de behöver förbereda sig inför besöket. Häftet ska bland annat visa bilder på hur lokalerna ser ut, var toaletterna finns och var en kan gå för att ställa frågor. Häftet är i första hand tänkt till skolklasser som ska besöka huset, men alla får använda det och det ska finnas både utskrivet och på hemsidan.