Erik Uggla

Erik Ugglas förvandling har börjat!

Nu börjar idéerna bli verklighet för det anrika kulturhuset Erik Uggla. Under hösten kommer fritidsgårdsverksamheten som idag ligger på Nyeport att flytta in. Huset skapar också en hel del nya möjligheter för kommunens unga!

Erik Ugglas lokaler med bland annat en stor sal och en teaterscen ger goda förutsättningar för fritidsgårdsverksamhetens ambition att skapa ett ungdomens kulturhus med inriktning mot spelutveckling och kreativitet. 

- För att detta ska bli möjligt krävs det gott samarbete med flera andra parter som måste finnas representerade i huset vilket vi nu har plats för. Vi arbetar med det informella- och det icke formella lärandet för att ge alla unga chansen till ett gott liv och förutsättningar för detta ökar markant i och med flytten, säger Petra Abelsson Smedberg, enhetschef.

I arbetet med den nya inriktningen för ungdomsverksamheten har bland annat 1000 ungdomar svarat på en enkät om vad de önskar av verksamheten och kommunens unga kommunutvecklare har varit involverade i processen.

 - Jag ser väldigt ljust på Eric Ugglas framtid. Det är en stor och fin lokal med plats för massor olika aktiviteter, allt från en stor biograf till en gaming sal. Jag tror personligen att många ungdomar kommer tycka om den nya fritidsgården, eftersom den erbjuder så många olika möjligheter som den andra fritidsgården dessvärre inte kunde erbjuda. jag tror också att huset kommer bli en populär mötesplats för alla unga som vistas i kommunen. Den nya fritidsgården på Eric Ugglas kommer innebära att jag kommer få möjlighet att testa på nya olika aktiviteter som jag annars aldrig haft möjlighet till.  Som ung tycker jag också att det är väldigt viktigt att alla unga också ska få den möjligheten, säger två av de unga kommunutvecklarna.