Rosa huset

Filmskapare från hela Sverige är välkomna att söka Filmresidens Skövde

Filmresidens Skövde - Västra Götaland arrangeras av Kulturavdelningen i Skövde kommun och Förvaltningen för kulturutveckling – Västra Götalandsregionen, i samarbete med Film i Väst. Nu är ansökningstiden öppen till detta nystartade filmresidens!

Här erbjuds du som har en filmidé i utveckling en två veckors lång vistelse i en residensbostad med arbetsrum, centralt i Skövde och i anslutning till Kulturhuset.

I Filmresidenset ingår ett stipendium på 15 000 kronor.

Period

Filmresidens Skövde – Västra Götaland erbjuder lokal och logi under perioden 24 januari – 7 februari 2021.

Stipendium

Du får 15.000 kronor i stipendium och möjligheten till ett stipendium på 15.000 kronor till en medsökande. Residenset ger dig och din eventuella medsökande möjlighet att fördjupa dig/er i filmutvecklingen samt dessutom möta filmverksamma i Västra Götaland.

Medsökande

Filmen är en kollaborativ konstform. Din film växer i samarbetet med andra. Detta residens erbjuder därför möjlighet för en medsökande. Tanken är att fördjupa ditt planerade, eller redan existerande samarbete med en annan kreatör i projektet. Den medsökande får också ett stipendium på 15.000 kronor och ges möjlighet att dela residenslokal med dig som söker. 

Inriktning - Vem är du?

Denna residensplats vänder sig till dig som utvecklar dig mot långfilm eller tv-serie. I ansökan motiverar du tydligt vad det är du tänker jobba med, vare sig det innebär att du behöver egen tid eller vill utveckla din filmidé tillsammans med en medsökande. För att söka bör du ha visat prov på konstnärligt filmskapande genom t ex kortfilm som visats på festival eller manus för tv och film. I det projekt du söker med identifierar du dig som regissör eller manusförfattare. Medsökande kan vara regissör, manusförfattare, fotograf, kompositör, producent, scenograf eller annan med konstnärlig inverkan på filmens resultat.

Innehåll

Under residensperioden arrangerar vi möten och besök med Film i Väst och andra intressanta filmverksamheter i Västra götalandsregionen. Det finns även möjlighet att ordna en workshop med innehåll som passar din process och i vilken du kan möta andra filmskapare i regionen.

Förväntningar på dig

Under residensperioden förväntas du bo i och nyttja din residenslokal, dela med dig av ditt arbete eller din arbetsprocess. Det kan ske genom t ex öppen föreläsning riktad mot intresserade invånare i Skövde kommun och andra filmskapare i Västra Götaland.

Detta erbjuder residenset

  • Logi och lokal att vara verksam i under perioden 24 januari – 7 februari 2021
  • Stipendium på 15.000 kronor
  • Stipendium till medsökande på 15.000 kronor
  • Logi och lokal att vara verksam i under perioden 24 januari – 7 februari 2021
  • Möjlighet att anordna workshop med för dig relevant innehåll.
  • Kontaktytor med filmverksamheter och andra filmskapare

 

Ansök senast

Vi vill att du skickar din ansökan senast den 30 november 2020.

 Läs mer om Filmresidenset på hemsidan

 

Filmresidens Skövde - Västra Götaland drivs av Kulturavdelningen vid Skövde kommun i samarbete med Förvaltningen för kulturutveckling – Västra götalandsregionen

 

Skövde kommun – Kulturavdelningen i Skövdes uppdrag är att ge invånarna ett relevant, angeläget och tillgängligt kulturliv som skapar förutsättningar för delaktighet. Ett aktivt och meningsfullt kulturliv med bredd såväl som fördjupning och spets som ger upplevelser, kunskaper och sammanhang som bidrar till livskvalitet.

 

Förvaltningen för Kulturutveckling samlar regional kompetens inom bland annat olika konstformer, natur- och kulturarv, drift av ett antal besöksmål samt kulturella horisontella perspektiv såsom tillgänglighet och barn och unga. Förvaltningen bildades 1 januari 2020 och är en sammanslagning av de tidigare förvaltningarna Kultur i Väst och Västarvet.