Ella Lingens

Förintelsens minnesdag - vi minns och berättar!

Den 27 januari uppmärksammas Förintelsens minnesdag över hela världen. Kultur i Skövde gör detta på flera olika sätt.

Stadsmuseet i Skövde

Visar den digitala utställningen Motstånd. En utställning om de enskilda personer som stod emot, som valde att gå mot strömmen och ta kampen mot den nazityska terrorn. 

Utställningen är producerad av Forum för levande historia. På bilden ovan ser vi Ella Lingens som tillsammans med sin man Kurt  gömmer judar i sitt hem och hjälper dem fly under kriget.

Du hittar utställningen här: 
Motstånd

Konstmuseet i Skövde

Intendent Tomas berättar om Vera Nilssons 4x6 meter stora målning Penning kontra Liv från 1938. Målningen är en skildring bombningar av den Baskiska staden Guernica utförda av Nazityskt flygvapen, i spanska fascisters tjänst, under Spanska inbördeskriget, ett krig som ofta kallas för den tyska generalrepetitionen inför andra världskriget. 

Du hittar filmen här: 
Förintelsens minnesdag 27/1 | Konstmuseet i Skövde

Idag vet vi att ca 6 miljoner judar dog i förintelsen, även Romer och Polacker utsattes för folkmord baserade på rasistiska föreställningar. Därtill förföljde och dödade nazisterna tiotusentals andra människor, bland annat många homosexuella och människor med funktionsvariationer.
Idag handlar Förintelsens minnesdag lika mycket om att vi ALDRIG får glömma Nazisternas brott mot mänskligheten, som det handlar om att påminna oss om vad som kan hända om vi inte håller debatten om demokrati och människors lika värde vid liv.