Kulturhuset

Fortsatt publikbegränsning till 50 personer

Utvecklingen går åt fel håll. Nu måste vi verkligen hjälpas åt att stoppa smittspridningen! Därför har Folkhälsomyndigheten, i samråd med länets smittskyddsläkare, beslutat att skärpa råden i Västra Götaland. Publikbegränsningen på max 50 personer ska fortsätta gälla i vårt län.

Länsstyrelsen i Västra Götaland har beslutat om att gränsen för deltagare vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster skat ligga kvar på max 50 personer. Beslutet gäller fram till 19 november, men kan både förkortas och förlängas beroende på utvecklingen. 

De nya restriktionerna innebär:

  • Var och en bör avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym, med undantag för nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek. 

  • Var och en bör avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare. 

  • Var och en bör, om möjligt, undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor med. 

  • Alla verksamheter i regionen eller i regiondelen bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Detta kan exempelvis innebära att verksamheten minimerar antalet besökare vid samma tidpunkt. 

De skärpta råden gäller i hela Västra Götaland från och med 29 oktober och till en början tre veckor framåt.

Kultur i Skövde följer noga råden och kommer löpande informera om hur planerade aktiviteter, inbokade besök och föreställningar kommer påverkas.