Henrik Wig introducerar Shared Reading

På torsdagen 17 september hålls första träffen med Shared Reading. Vi träffade Henrik Wig som håller i det nystartade projektet och ställer några frågor.

 

 

"Syftet med Shared Reading är att skapa livsbejakande kontakt mellan människor och litteratur, för att var och en ska känna sig mer levande"

 

 

Vad är Shared Reading?

Shared Reading går ut på att man i mindre grupper läser noveller och dikter högt för varandra för att sedan samtala om det man läst. En läsledare har valt texterna och leder samtalen. 

Behöver man förbereda sig innan?

Shared Reading är helt förutsättningslöst. Grupperna är öppna för människor i alla åldrar, för ovana såväl som vana läsare. Ingen förberedelse krävs. Man kan, om man vill, läsa högt och dela med sig av sina tankar, men det går lika bra att bara vara närvarande och lyssna.

 

Vilka fördelar finns med Shared Reading? 

Syftet med Shared Reading är att skapa livsbejakande kontakt mellan människor och litteratur, för att var och en ska känna sig mer levande. Det har visat sig att deltagarna självförtroende stärks, att de känner sig mindre ensamma och att de får ett nytt förhållande till litteratur.