barn som spelar fotboll

Ny mötesplats mellan barn och föreningslivet

I höstat startade ett nytt projekt i Södra Ryd med syfte att skapa en meningsfull fritid för eleverna i årskurs tre till sex och att de ska få lära känna föreningslivet. På måndag startar aktiviteterna igen för terminen.

ESA projektet med efter skolan aktiviteter i Södra Ryd startade i höstas och blev snabbt ett mycket uppskattat initiativ.

Projektet drivs i samverkan mellan områdesutvecklingen i Skövde kommun, Rydskola, idrottsföreningar, kulturföreningar, studieförbund, Södra Ryds bibliotek och fritidsgården Flamman.  Projektet riktar sig mot alla barn i årskurs 3 till 6 och är helt gratis.

Syftet med projektet är att skapa en meningsfull fritid utanför skoltiden och få eleverna lära känna föreningslivet och ta nästa steg in det. Alla barn kan prova på gratisaktiviteter som fotboll, pyssel, läxhjälp, och programpunkter som ”schysst på nätet”, målning med mera, det ingår även ett mellanmål.

Projektet startade i höstas och blev mycket uppskattat, både ledare och barnen har kul tillsammans!  Varje barn som vill delta måste anmäla sig och aktiviteterna kommer anpassas efter rådande restriktioner kring Covid -19.

Till varje aktivitet finns utbildade ledare på plats som leder aktiviteterna, erbjuder trygghet och blir fina förebilder för barnen.

 ESA erbjuds alla veckodagar utom fredag.

 Anmälan och mer information kontakta