Tillsammans för Pride!

COVID-19 pandemin har haft förödande konsekvenser för Pride organisationer värden över med hundratals inställda evenemang. För att ändå fira mångfald och jämlikhet och skapa en möjlighet för människor att samlas har frivilligorganisationen Global Pride skapat ett nytt digitalt event 27 juni Global Pride 2020.

Kulturavdelningen i Skövde kommun vill uppmärksamma detta och även skicka med tips och inspiration i form av böcker och filmer som berör frågor kring HBTQ+

Alla böcker och filmer finns att låna på Skövdes stadsbibliotek helt gratis!