Residensstaden

Skövde Filmresidens

Filmresidenset erbjuder filmare en möjlighet till fördjupat arbete på en plats som inte är hemmaplan. Arbetet utgår ifrån filmarens behov och kan vara till exempel manusskrivande eller praktiskt filmande. Skövde filmresidens är ett samarbete mellan Skövde kommun och Västra Götalandsregionens förvaltning för kulturutveckling

Filmskapare från hela Sverige är välkomna att söka Filmresidens Skövde – Västra Götaland!

Skövde kommun och Förvaltningen för kulturutveckling i samarbete med Film i Väst öppnar nu för ansökningar till ett nystartat filmresidens i Skövde. Här erbjuds du som har en filmidé i utveckling en två veckors lång vistelse i en lägenhet med arbetsrum, centralt i Skövde och i anslutning till Kulturhuset. I residenset ingår även ett stipendium på 15.000 kronor och residenset ger möjlighet till en medsökande.

Period

24 januari – 7 februari 2021

Medsökande

Filmen är en kollaborativ konstform. Din film växer i samarbetet med andra. Detta residens erbjuder därför möjlighet för en medsökande. Tanken är att fördjupa ditt planerade, eller redan existerande, samarbete med en annan av kreatörerna i ditt projekt. Den medsökande får också ett stipendium på 15.000 kronor och ges möjlighet att dela residenslokal med dig som söker.

Inriktning - Vem är du?

Denna residensplats vänder sig till dig som utvecklar dig mot långfilm eller tv-serie och inte debuterat med fullfinansierad långfilm med biodistribution. I din motivering att söka gör du tydligt vad det är du tänker jobba med, vare sig det innebär att du behöver egen tid eller vill utveckla din filmidé tillsammans med en medsökande. För att söka bör du ha visat prov på konstnärligt filmskapande genom t ex kortfilm på festival eller manus för tv och film. Du som söker kan identifiera dig, i det projekt du söker med, som regissör eller manusförfattare. Medsökande kan vara regissör, manusförfattare, fotograf, kompositör, producent, scenograf eller annan med konstnärlig inverkan på filmens resultat.

Innehåll

Under stipendietiden arrangerar vi möten och besök med Film i Väst och andra intressanta filmverksamheter och filmhändelser i Västra götalandsregionen. Det finns även möjlighet att ordna en workshop med innehåll som passar din process och i vilken du kan möta andra filmskapare i regionen.

Förväntningar på dig

Under residensperioden förväntas du bo i och nyttja din residenslokal och dela med dig av ditt arbete eller din arbetsprocess genom minst en öppen föreläsning riktad mot intresserade invånare i Skövde kommun samt delta i minst ett evenemang där du möter andra filmskapare i annan ort i Västra Götaland.

Detta erbjuder residenset

  • Stipendium på 15.000 kronor
  • Stipendium till medsökande på 15.000 kronor
  • Logi och lokal att vara verksam i under perioden 24 januari – 7 februari 2021
  • Möjlighet att anordna workshop med för dig relevant innehåll.
  • Kontaktytor med filmverksamheter och andra filmskapare
  • Lokal och regional projektledning/koordinering/värdskap

 

Ansökan skall innehålla

  • CV - Ditt och din medsökandes.
  • Motivering - Beskriv varför du söker residenset och vad du vill åstadkomma under residensperioden. Beskriv hur samarbetet med medsökande kan se ut och vad det kan leda till.
  • Konceptbeskrivning/treatment/synopsis och/eller manus
  • Länkar till tidigare arbeten

 

Sista anmälningsdag är 30 november 

Skicka in din ansökan

För mer information kontakta:

Sanjin Pejkovic sanjin.pejkovic@skovde.se 0500-497933, eller

Martin Hammar martin.h.hammar@vgregion.se, 0707562952