Bra att veta 2

Undervisningen skall bedrivas på ett sådant sätt att den, förutom att ge eleven möjlighet att utveckla färdighet på sitt instrument, stärker deras självkänsla och deras förmåga att umgås med både jämnåriga och vuxna på ett lust- och respektfullt sätt.

Läsårstider

Musikskolan följer grundskolans läsårstider. När du har lov i grundskolan (höst- jul- sport- påsk- och sommarlov) är du också ledig från musikskolan. Om du har studiedagar eller liknande, prata med din lärare om vad som gäller för musikskolan de dagarna. 

När du lärt dig lite mer, får du möjlighet att vara med i någon ensemble eller orkester. Musikskolan har en elevkonserter flera gånger per termin där eleverna får framträda inför publik.

Frånvaro

Det är viktigt att du ringer till oss om du inte kan komma till din lektion. Detta gör du  direkt till din lärare via telefon eller sms.
 

Instrument

På musikskolan har du möjlighet att hyra instrument under högst ett år. Undantag görs för en del orkesterinstrument som du får hyra under längre tid. Om inte musikskolan har det instrument som du vill börja spela, går det att hyra eller hyrköpa i musikaffärer.