Musikskolan

På Musikskolan kan du från 3 års ålder uppleva och lära dig om sång, rytm och musik. Utifrån varje elev skapar vi förutsättningar för ett lustfyllt förhållande till och utövande av musikaliska uttryck. 

Start av barngrupper HT 2021

Nu kommer vi snart att kunna starta igång höstens barngrupper!
Ansvariga lärare kommer höra av sig med dag och tid till de som har fått en plats. 

Anmälan till grupper hösten 2021 

Nästan alla våra barngrupper är för närvarande fulltecknade, vi har endast ett fåtal platser kvar till Minimusik. Det går att söka till våra körer, men vi garanterar inte plats under hösten. 

Anmälan är öppen till Studio 164, vår kurs i musikproduktion. Du kan även söka till vår kurs Spela i band, som finns för både nybörjare och erfarna. 

Vi reserverar oss för att vissa grupper kan bli inställda om vi inte får in tillräckligt antal sökande. 

Information till vårdnadshavare angående Covid -19

Från och med höstterminen 2021 komer våra individuella lektioner att hållas på plats igen. 

Vår orkesterverksamhet kommer starta igen i de grupper där verksamheten går att anpassa till gällande riktlinjer för smittskydd. Mer information skickas ut till berörda elever från ansvarig lärare. 

Beslut kring när vi kan starta våra barngrupper väntas inom kort. Vi uppdaterar hemsidan så fort vi vet mer. 

Läs mer på Musikskolans sida om Covid -19.