Covid-19 information

Musikskolans verksamhet stängs tillfälligt för att kunna bemanna grundskolan.

All undervisning tillfälligt inställd 

All undervisning på musikskolan är tillfälligt inställd. Detta gäller från måndag 31 januari.

Det gäller samtliga grupper och alla enskilda lektioner. På grund av den ansträngda situationen i grundskolan kommer musikskolans lärare tillfälligt arbeta i Skövdes grundskolor.

Preliminärt startar undervisningen på Musikskolan den måndag 20 februari igen, men vi återkommer med mer information så snart vi vet. 

I de fall där antalet lektioner inte kommer upp till vår garanti på 24 lektioner per läsår så kommer detta att kompenseras vid vårterminens fakturering.