El Sistema

El Sistema är en del av Musikskolans verksamhet på Rydskolan

Vår verksamhet på Rydskolan 

Vi började vår El Sistema-verksamhet på Rydskolan 2018 och bedriver idag undervisning för föreskoleklass, åk 1 och åk 2.

Undervisningen för förskoleklasserna är obligatorisk och består av sång, rörelse och rytmik! Eleverna arbetar med förberedelser inför kommande år. Årskurs 1 spelar fiol tillsammans med två pedagoger från Musikskolan. 

Stråkgruppen för årkurs 2 startar under höstterminen 2020 och är en frivillig verksamhet för de elever som önskar fortsätta spela fiol. 

Spela fiol med oss!

Om du går i årskurs 2 på Rydskolan så erbjuder vi dig möjligheten att spela fiol på onsdagar kl. 13.15-14.00! Du anmäler dig via vår anmälan till Musikskolan. 

Kursen är gratis men du behöver anmäla dig så att vi vet hur många som ska gå.