Barngrupper

Vi har fyra olika kurser för barn på Musikskolan som presenteras nedan. Kurserna går över ett helt läsår med start på hösten.

Det går inte att göra en anmälan till våra barngrupper just nu eftersom alla grupper är fulltecknade. Under våren kommer vi öppna anmälan för barngrupper till HT -22. Exakt datum vet vi inte än, så fort vi vet exakt datum publicerar vi det på vår hemsida och våra sociala kanaler. 

Facebook: Skövde Kulturfabrik, 
Instagram: @skovdekulturfabrik

Anmälan till en barngrupp

När anmälan öppnar anmäler du ditt barn via Anmälan till Musikskolan. Där väljer du vilken kurs du vill anmäla till samt vilken tid. Det är först till kvarn som gäller.

Efter antagningarna är klara så går det ut ett mail till alla som sökt oavsett om du fått en plats eller ej. Plats i barngrupp ger ej förtur till enskilt instrument efter avslutad kurs. 

Våra olika barngrupper:

Minimusik
Är för dig som är 3-4 år. Här leker, dansar och spelar vi. 

Musiklek
Är för dig som är 5 år. Här sjunger och dansar vi, arbetar med ramsor, lär oss begrepp samt improviserar och jobbar med rytmer och rörelse. 

Musikverkstad
Är för dig som är 6 år. Här sjunger, dansar och testar vi på olika instrument. Du får en bra grund att stå på i ditt musicerande. 

Instrumentkarusellen
Är för dig som är 7 år. Vi träffas en gång i veckan, 10 ggr på hösten och 10 ggr på våren.
Du får lära känna och prova på olika instrument tillsammans med dina kompisar.