Drill

Drill finns både som sport, show och inom marschmusik. I marsch går drillen längst fram som en liten förtrupp till orkestern. Både flickor och pojkar är välkomna att söka till drillen. 

I Skövde är vi i första hand en marschdrill men vi har även börjat lite smått att tävla. Drillen brukar också finnas med när Musikskolan sätter upp stora evenemang och konserter, då går det mer åt showdrill. Idag har vi tre grupper, de äldsta går sista året på gymnasiet och de yngsta börjar när de är 8 år. Vi använder oss av drillstavar och även lysstavar, flaggor och pompoms.