Fördjupningslinjen

Alla elever vid Skövde Musikskola har rätt att söka till fördjupningslinjen. Linjen är lämplig för dig som vill satsa extra på musiken och som går i högstadiet, men är öppen att söka även för dig som är äldre.

Till fördjupningslinjen görs ett inträdesprov och detta förbereder du tillsammans med din lärare. Förkunskap i notläsning och notvärden är ett grundkrav. 

Det finns 9 platser totalt som besätts med kvalificerade sökande.

Kursen ges under två läsår.