Sjung i kör

Hos oss kan du sjunga i kör från lågstadiet och ända upp till gymnasiet.

Confetti
Confetti är vår yngsta kör. Den är öppen för elever som går på lågstadiet.

Young Voices
Young Voices är kören för dig som går i mellanstadiet. Här sjunger vi sånger i olika stilar, ibland på engelska och övar oss på att sjunga i olika stämmor. 

Con Amore
Con Amore är en ungdomskör för dig som går på högstadiet eller gymnasiet. Här sjunger vi i stämmor och repertoaren består av mycket pop, men vi provar även andra stilar.