workshop i konstmuseet

Föreningsstöd

Din förening kan få olika sorters stöd av Skövde kommun. Ibland behöver föreningen kanske inte pengar för att utvecklas utan stöd i form av råd och tips.

Vi stöttar aktörer, idéer och aktiviteter som har betydelse för kommunens kulturutbud och utveckling. Vill du bolla en idé, få råd och hjälp med frågor som rör föreningens verksamhet, som exempelvis fortbildningar eller var man kan söka ekonomiskt stöd, vi backar dig!

Ansök om våra bidrag till kulturföreningar:

Vi har i huvudsak två kommunala bidrag riktade till kulturföreningars verksamhet i Skövde. Särskilt bidrag för Kulturaktivitet är ett stöd som vill möjliggöra för föreningar att genomföra kulturverksamhet i form av arrangemang inom det konstnärliga fältet och det vill säga ord, bild, scen, ton, film. 

Klicka här för länk till mer information och ansökan

Verksamhetsbidrag för Kulturföreningar har som syfte stötta Skövdes rika föreningsliv och ge människor möjlighet att ta del av ett rikt kulturliv. Stödet finns för att bredda kulturutbudet och ge kulturföreningar i Skövde goda förutsättningar för detta

Klicka här för länk till mer information och ansökan

Lägre taxa på lokalhyra för föreningar

Som kulturförening blir föreningen automatiskt stödberättigad förening för det aktuella året. Det innebär bland annat lägre taxa när föreningen hyr kommunens lokaler. För aktuella priser kontakta respektive lokaluthyrare.

Hur blir man en registrerad kulturförening?

 

I Skövde har vi ett föreningsregister där intresserade kan söka och hitta olika föreningar, sorterat efter föreningstyp. För att bli klassificerad som en kulturförening ska föreningens huvudsakliga inriktning vara konstnärliga eller kulturella uttryck. En kulturförening kan vara dans-, musik-, teater- film-, foto-, konst-, författar-, arkiv-, musei-, hembygds- och lokalhistorisk förening. 

Klicka här för att komma till registret

Du kommer lättast i kontakt med oss via Skövde kommuns kontaktcenter

telefonnummer: 0500- 49 800

Epost: skovdekommun@skovde.se