Stadsmuseet

Vi finns till för er! Stadsmuseet är en kunskapskälla som kan bidra till den ordinarie skolundervisningen genom nya upplevelser och miljöer för både elever och lärare.

Den pedagogiska verksamheten innefattar stadsvandringar, visningar och praktiska moment där fokus ligger på delaktighet och reflektion.  Vi erbjuder olika program från förskola till gymnasiet. Kopplingar till läroplaner är grundläggande för vår skolverksamhet. Vuxenutbildning och andra grupper är givetvis också välkomna att boka. Kontakta oss, vi anpassar oss gärna efter era önskemål.

Med utgångspunkt i Skövdes historia, nutid och framtid kan vi till exempel lyfta aktuella samhällsfrågor eller historiska händelser. Tillsammans vrider vi på normer och jobbar utifrån ett jämställdhet- och mångfaldsperspektiv.

Vi kan komma till er

Stadsmuseet samarbetar gärna med skolor och erbjuder visningar av Skövdes historia och stadsvandringar. Vi besöker skolor i Skövde kommun! I samband med skolbesöket har museipedagogen med sig det pedagogiska programmet till er. Vi använder klassrummet, föremål, bilder och ibland utemiljöer.

Museilådan – Skövdes historia

Museilådan innehåller föremål från våra samlingar och lånas ut utan kostnad. Du som lärare kontaktar Stadsmuseets pedagog och bokar tid för hämtning av museilådan. En lärarhandledning och ett historiskt bildmaterial bifogas via mail. För att så många skolor som möjligt ska kunna ta del av erbjudandet är lånetiden normalt begränsad till 2 veckor.

Museilådan kan fungera som en förberedelse inför ett besök på museet (när ett sådant åter går att genomföra) eller ett komplement i undervisningen. Läraren väljer själv hur mycket eller vilket av materialet som ska användas.

Om eleverna har frågor och funderingar om föremålen i lådan, bilderna eller något annat som rör Skövdes historia kan läraren boka ett möte mellan klassen och museipedagogen på länk via exempelvis Microsoft Teams.  

Kontakt: tomas.olausson@skovde.se, 0500-498152
Målgrupp: grundskolan
Skolämne: historia, samhällskunskap

Alla visningar och workshops för skolor samt lärarfortbildningar är gratis.

Helénstugan & stadsvandringar

Besök Helénstugan, ett 1700-talshus i centrala Skövde. I denna miljö erbjuder vi flera pedagogiska program för skolan! Läs mer om stugan här. Eller vill ni gå en stadsvandring i staden? Skövde har mycket att erbjuda med Hertig Johans torg, gamla Rådhuset, pampiga Vasastan och inte minst våra kyrkor. 

Kontakt

För bokning av stadsvandringar eller skolvisningar på Stadsmuseet, kontakta oss på 0500-49 81 52 eller via tomas.olausson@skovde.se