Vårt uppdrag

Folkbiblioteken är en politiskt styrd verksamhet reglerad av den statliga Bibliotekslagen (2013:801), Skövde kommuns biblioteksplan Demokratiresan 2020-2023 som godkänns av Kultur- och fritidsnämnden och beslutas i Skövde kommunfullmäktige, Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan, FN´s Barnkonvention (lag i Sverige sedan 2023) och Unescos skolbiblioteks- och folkbiblioteksmanifest.

Biblioteken i Skövdes årliga verksamhetsplan är tjänstepersonernas arbetsdokument som planeras och godkänns av medarbetare och bibliotekschef.