Föreningsstöd

Din förening kan få olika sorters stöd av Skövde kommun. Ibland behöver föreningen kanske inte pengar för att utvecklas utan stöd i form av råd och tips.

Vi stöttar aktörer, idéer och aktiviteter som har betydelse för kommunens kulturutbud och utveckling. Vill du bolla en idé, få råd och hjälp med frågor som rör föreningens verksamhet, som exempelvis fortbildningar eller var man kan söka ekonomiskt stöd, vi backar dig!

Ansökan om bidrag

Vi har i huvudsak två kommunala bidrag riktade till kulturföreningars verksamhet i Skövde. Du hittar mer information och kommer till ansökan på Skövde kommuns webbplats.

Lägra taxa på lokalhyra för föreningar

Som kulturförening blir föreningen automatiskt stödberättigad förening för det aktuella året. Det innebär bland annat lägre taxa när föreningen hyr kommunens lokaler. För aktuella priser kontakta respektive lokaluthyrare.

Hur blir man en registrerad kulturförening?

I Skövde har vi ett föreningsregister där intresserade kan söka och hitta olika föreningar, sorterat efter föreningstyp. För att bli klassificerad som en kulturförening ska föreningens huvudsakliga inriktning vara konstnärliga eller kulturella uttryck. En kulturförening kan till exempel vara dans-, musik-, teater- film-, foto-, konst-, författar-, arkiv-, musei-, hembygds- och lokalhistorisk förening. Du hittar registret här.