Skövdes Dansresidens

Dansresidenset har som syfte stärka den pågående utvecklingen inom dansområdet genom förbättrade produktions- och arbetsvillkor för fria koreografer och dansare.

Arbetet med dansresidens är en del av en överenskommelse mellan Västra Götalandsregionen och Riksteatern, och har till syfte att ”stärka den pågående utvecklingen inom dansområdet genom förbättrade produktions- och arbetsvillkor för fria koreografer och dansare samt stärka nya och befintliga arenor för publikens möte med danskonsten”. 

Under en treårsperiod, 2018 - 2020, ska ett regionalt dansresidens utvecklas och etableras i östra Skaraborg. Övriga deltagare i projektet är Skaraborgs Kommunalförbund, kommunerna Skövde, Hjo, Karlsborg och Tibro, samt Riksteatern Skövde, Hjo Kultur- och Teaterförening och Riksteaterföreningen i Karlsborg. Skövde Kommun är huvudsäte och står som värd för residenset.

Residenset har inriktning på Digitala tekniker i mötet med publiken och det offentliga rummet utifrån Skövdes pågående utveckling och kunskap inom området. Till detta kan läggas Karlsborgs, Hjos och Tibros relation till historia, kulturarv och samtid.      

Residenset erbjuder publika möten under processen, vilket sker i samverkan med riksteaterföreningar. Tillsammans med kommunerna och riksteaterföreningarna ska det skapas tillfällen för publiken att möta dansen med dess olika uttryck, där den blir till och när den blir till. Residenstagaren bör därför vara öppen för besök eller aktiviteter som involverar allmänhetens deltagande eller som kan prövas i publika sammanhang. 

Läs mer om dansresidenset på riksteatern Väst hemsida