Barnkonventionen

"FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas, innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn." 

 

Läs hela FN:s barnkonventionen