AiRS 2017

Lohla Amira, Kapstaden Sydafrika.

Lhola Amira från Kapstaden var gästkonstnär våren 2017. Residensvistelsen resulterade i att konstnären även bjöds in 2019 för att göra en separatutställning på Konstmuseet i Skövde.

Sydafrikanska Lhola Amiras arbeten kretsar kring frågor rörande kolonialismen och dess verkningar i dagens postkoloniala värld. Hennes skulpturala installationer och videoverk belyser hur kolonialismens idéer lever kvar i allt från hur och vad vi berättar om vår egen historia till globala ekonomiska snedfördelningar och rasistiska tankegångar. Ett annat starkt tema i Lhola Amiras konstnärskap är Zulu-traditionens syn på healing och en ständigt närvarande andevärld där dåtid och nutid är helt sammanflätat.

Under sin tid i residenset 2017 särskådade Lhola Amira den ganska omfattande svenska direkta och indirekta inblandningen i slavhandeln och den ovilja vi svenskar idag har att prata om, och göra upp med, denna mörka tid i vår historia. Lhola Amiras residens resulterade i ett nytt videoverk, Lagom – Breaking Bread with the Self Righteous, som numera finns i Konstmuseets samling.

Lhola Amira om sin praktik

 “My practice is Appearance, translated from the Zulu word Ukuvela; an understanding of someone’s existence contextualised by a particular historic or futuristic narrative. Thus, my Appearances are a demand from the present to engage with the past and the future. Appearance as a practice comes from a common ancestral / spiritual presence amongst the Nguni people of Southern Africa and is understood as plural existence. – that in one body exists more than one person. I have a plural existence with Khanyisile Mbongwa and it for this reason amongst others that I am not performing nor am I a performance artist”.