AiRS 2019

Khin Thethtar Latt @ Nora, Yangon, Myanmar

Khin Thethtar Latt @ Nora från Myanmar besökte Skövde under april och maj 2019. Under tiden i residenset arbetade Nora med sin konst genom möten med lokalbefolkningen. Hon intresserar sig för frågor kring tillhörighet - och nyfikenheten på eller nödvändigheten av att passa i nya sammanhang och miljöer. Genom rörlig bild och interaktiva tillfällen tillsammans med publiken reflekterade konstnären över sin egen ankomst och sökande efter en plats att höra till.

Khin Thethtar Latt @ Nora om sin praktik

“I was born in the dictatorship country Myanmar – a country starving our dreams, hopes and freedom. I was hungry to express myself as a youth under that pressure. The more I tried to find freedom the more I understand we don’t have freedom. When I express myself using art, I realise that there are a lot of blocking inside me which is caused by culture, gender differences, the political situation and the way we suffer in psychological patterns.

Using performance art, photo art, filmmaking and installation, my work explore my personal feelings and my attempt to criticise the political situation in my country. In my early art practice, 2009 - 2010, I mostly focused on performance art. At the same time, I started exploring the camera as a creative medium. I experimented with some video work and became a filmmaker. Being a filmmaker, I get a chance meeting different level of people in society. It can extend my knowledge in a contemporary art practice. Today I use different mediums for my art practice.”