AiRS 2020

Melissa Shaginoff, Anchorage, Alaska

Melissa Shaginoff har valts till 2020 års residenskonstnär i Skövde, men på grund av rådande pandemi kommer residenset att ske först april-juni 2021. Melissa Shaginoff tillhör Dena’ina – en av drygt 20 olika ursprungsbefolkningar i Alaska. Utgångspunkten för hennes konstnärskap är ursprungsbefolkningens syn på naturen och kollektivets ansvar att skapa ett socialt och ekologiskt hållbart samhälle. Genom sin konst lyfter hon frågor kring postkoloniala strukturer och ursprungsbefolkningens utsatta situation, inte bara i Alaska utan även i andra delar av världen. Hennes konstnärliga praktik är bred och hon har arbetat med allt från traditionellt Dena’ina-hantverk till måleri och olika grafiska tekniker samt genomfört flera socialt engagerade konstprojekt, både som konstnär och som curator på Anchorage Museum.

Melissa Shaginoff om sin praktik

“My work moves between individual creation, facilitated communal moments, and rethinking institutional ethos. With various mediums and culturally informed intentions, I create and do work that addresses systemic issues preventing sustainability, agency and equity. Whether through a series of paintings, scraping a moosehide in my village, or a holding workshop on Land Acknowledgement, every aspect of my work centers Indigenous values and ways of being. In these various forms my work explores my very Dene (Athabascan) notions of potlatching, matreilineal power, linguistic knowledge, storytelling, and material beauty rooted in land.”