Airs 2021

Anna Tereshkina gästar Skövde under sex veckor i augusti-september. Årets residens är ett nära samarbete med en av de platser AiRS i sin linda upprättat ett konstnätverk med, St Petersburg. I samråd med konstnärer och curatorer i nätverket har konstnärer valts ut och digitala ateljébesök gjordes under våren 2021. Anna Tereshkina är den konstnär som valts till gästkonstnär 2021.

Anna Tereshkinas praktik är omfångsrik. Konstnären illustrerar tidskriften Nasreddin in Russia där arbetskraftsinvandrares röster lyfts och hon huserar ett galleri hemma i lägenheten tillsammans med sin rumskompis. I galleriet låter de konstnärer som inte ryms i offentligheten ställa ut sin konst. För närvarande intresserar sig konstnären särskilt för ljud och musik och under sin vistelse i Skövde vill hon undersöka Skövdebornas relation till visan och de minnen de framkallar.