AiRS 2023

Vi på konstmuseet i Skövde och AiRS residensverksamhet är mycket glada för att kunna presentera och välkomna konstnären Amy Zahrawaan till Skövde som årets AiRS konstnär.

Efter möten med 14 konstnärer i direkt anslutning till AiRS samt institutioner, organisationer och kollektiv i både Jakarta och Yogyakarta för att få en bild av konsten och konstklimatet i Indonesien föll valet av konstnär på Amy Zahrawaan, verksam som konstnär i Jakarta. Amys praktik utgår till stora delar från ett kooperativt arbetssätt vanligt i Indonesien där han medverkar i Gudskul Ekosistem och Grafis Huru Hara. Amy är utbildad konstnär och pedagog och verkar i sitt egna konstnärskap utifrån grafiska och murala tekniker. Själv säger han såhär om sitt arbete.

”I mitt arbete är jag huvudsakligen intresserad av konst som ett verktyg för kommunikation och engagemang, organisering av samhället och bemyndigande (enpowerment). Jag är övertygad om att genom konsten kan vi synliggöra de berättelser som berättar om våra liv och med det hitta förutsättningar för autonomi. Som medlem i två konstkollektiv har jag lärt mig hur en bygger ett fungerande ekosystem för konsten – hur en arbetar tillsammans i skapande och organisering av såväl workshops, finansiering, utställningsbygge och organisering av programverksamhet. Helt enkelt hur en stor och komplex konstverksamhet byggs och hanteras.”   

 English

We at Skövde Art Museum is very proud to present and welcome the artist Amy Zahrawaan to Skövde as this year’s residensce/AiRS artist.

To gain knowledge about the state of art in Indonesia the AiRS team met with 14 artists in the selection process and several institutions and organisations in Jakarta and Yogyakarta. The choice of this year’s residence artist is Amy Zahrawaan. Amy is a among other things a printmaker and mural painter based in Jakarta. His practice is to a large extent based in cooperative and collective processes through Gudskul Ekosistem and Grafis Huru Hara. He present himself like this.

“My work is ultimately interested in art as a tool for community engagement, organization, and empowerment. I believe that through art, we can choose the stories that we tell about our lives and find autonomy within conditions, limiting or not. Through being a member of the art collective, I have learned how to build a functional arts ecosystem - how to work together, create and organize workshops, source funding, build exhibitions and organize events, and ultimately run and manage a large and complex system.”