AiRS 2024

Svenska
Konstmuseet i Skövde bjuder härmed in den taiwanesiska konstnären Ting-Ting Cheng till AiRS 2024

Vilka är skillnaderna i tankesätt mellan en europeisk upptäcktsresande i början av 1900-talet, en asiatisk politisk flykting i 1970-talets Stockholm och en taiwanesisk residenskonstnär i Europa idag?

Under sin residensvistelse kommer Ting-Ting Cheng att gå i den svenske upptäcktsresanden Sven Hedins men också den taiwanesiska demokratiaktivisten och politikern Peng Ming-mins, fotspår. Inspirerad av en tämligen okänd koppling mellan Sverige och Taiwans demokratiska rörelse kommer hon agera såväl upptäcktsresande topograf som politisk flykting och residenskonstnär i ett försök att med humor, social interaktion och konst belysa historiska skeenden för att bättre förstå vår tids relation mellan öst och väst.

Det finns många anledningar till att besöka eller flytta till ett annat land. Utforska det okända, kolonisera, förbättrad livskvalitet, personlig säkerhet, politikiska åsikter, arbete eller ett artist in residence. I Skövde hoppas Ting-Ting Cheng att träffa personer som antingen flyttat till Sverige och Skövde någon annanstans ifrån eller personer som av någon anledning besökt platser långt borta. Hon vill dokumentera deras resor ur ett förstapersonsperspektiv och kartlägga deras, såväl som hennes egna, erfarenheter.

 

Sven Hedin (1865-1952) var en svensk upptäcktsresande, topograf, geograf, fotograf, reseskildrare och illustratör. Han var den förste topografen från väst som i detalj kartlade vissa områden i Centralasien och Västkina. Vid 1900-talets början var Sven Hedin en av världens mest kända och hyllade svenskar, men senare fläckades hans rykte av hans personliga vänskap med Hitler och ihärdiga stöd för Nazityskland. En del av de föremål Sven Hedin samlade in under sina resor i Asien har återlämnats, men en stor del av hans samling finns fortfarande på Etnografiska Museet i Stockholm.

Peng Ming-min (1923-2022) var en taiwanesisk aktivist, politiker och stark förespråkare för Taiwans självständighet, som arresterades av Taiwans totalitära regering 1964 efter att han publicerat ett manifest som förespråkade demokrati i Taiwan. Efter frigivningen flydde han till Sverige 1970 och beviljades politisk asyl. Under sin tid i Sverige arbetade han på Etnografiska Museet med ansvar för upptäcktsresanden Sven Hedins forskning. Efter 22 år i exil i Sverige och senare i USA återvände Peng Ming-min till Taiwan för att bli Demokratiska framstegspartiets (DDP) presidentkandidat i Taiwans första fria presidentval 1996.

Ting-Ting Cheng (f.1985) är en taiwanesisk konstnär med en MFA Fine Art från Goldsmiths College, London. I sin konstnärliga praktik använder hon performance, video och ljud samt interaktion och publikdeltagande för att göra forskningsbaserade konstverk om förhållandet mellan historia och nutida händelser. Hennes verk har visats i separatutställningar på Taipei Fine Art Museum och andra institutioner i Taiwan, Hongkong, Japan, Spanien och Storbritannien, samt i grupputställningar som till exempel Tokyobiennalen 2020/21, Contemporary Art Festival Sesc Videobrasil (São Paulo), National Art Museum of China, Künstlerhaus (Wien) och ISE Cultural Foundation (New York).

Engelska
Skövde Art museum herby invites Taiwanese artist Ting-Ting Cheng for AiRS 2024

What are the different mindsets of a European explorer in the early 20th century, an Asian political refugee in 1970s Stockholm, and a Taiwanese artist in Residence in Skövde today?

During the residency Ting-Ting Cheng plans to put herself in the shoes of Swedish Explorer Sven Hedin as well as Taiwanese democracy activist and politician Peng Ming-min, becoming an explorer, a topographer, a political refugee, and a resident artist, all in one, in an attempt to use social interaction, art and humor, to better understand present-day relations between east and west, but also to highlight the lesser-known connection between Sweden and the democratic movement in Taiwan.

Migration and relocation - there are many reasons to relocate oneself, for exploring the unknown, for colonizing, for a better living quality, for safety, for politics, for work, or for an artist-in-residency. In Skövde Ting-Ting Cheng hope to meet people who have either migrated to Skövde from somewhere else or people who have visited a place far away. She wants to document their journeys from a first-person perspective, mapping out their, as well as her own, experiences of migration.

 

Sven Hedin (1865-1952) was a Swedish explorer, topographer, geographer, photographer, travel writer and illustrator. He was the first topographer from the West who mapped out certain areas in Central Asia and West China in detail. By the turn of the 20th century, Sven Hedin was one the most famous and celebrated Swedes worldwide, but later his reputation was tarnished by his personal friendship with Hitler and strong support for Nazi Germany. Some of the items Sven Hedin collected during his travels in Asia has been returned to the country of origin, but a large part of his collection is still at Etnografiska Museet in Stockholm, Sweden.

Peng Ming-min (1923-2022) was a Taiwanese activist, advocate of Taiwan independence, and politician, who was arrested by the totalitarian government of Taiwan in 1964 for printing a manifesto advocating democracy. After being released, he escaped to Sweden in 1970 and was granted political asylum. During his time in Sweden, he worked at Etnografiska Museet, in charge of the research of explorer Sven Hedin. After 22 years in exile in Sweden and later the US, Peng Ming-min returned to Taiwan to become the Democratic Progressive Party's presidential candidate in Taiwan's first ever democratic election, held in 1996.

Ting-Ting Cheng (b.1985) is a Taiwanese artist with a MFA Fine Art from Goldsmiths College, London. In her art practice she uses performance, video, and audio as well as interaction and audience participation to do research-based artworks about the relationship between history and present-day events. Her work has been shown in solo exhibitions at Taipei Fine Art Museum and other institutions in Taiwan, Hong Kong, Japan, Spain, and UK, as well as in group exhibitions such as for example Tokyo Biennial 2020/21, Contemporary Art Festival Sesc Videobrasil (São Paulo), the National Art Museum of China, Künstlerhaus (Vienna) and ISE Cultural Foundation (New York).