Möt Konstmuseet på många språk

Konstmuseet vill vara Skövdes hamn, en plats för inflöde av nya tankar och idéer. Här kan du som besökare möta konst från världens alla hörn.

Under 2024 kommer du också kunna ta del av och prata flera olika språk med oss som jobbar här. På torsdagar under våren pratar våra publikvärdar främst engelska. Det kommer också finnas chans för dig att förutom svenska prata persiska, turkiska, kurdiska, arabiska, italienska, spanska, tyska och kinesiska. Håll utkik på våra pins på tröjan som talar om för dig vilka språk som gäller för dagen!

Förutom de tio ovan nämnda finns alltid konstens språk tillgängligt. Du är välkommen att i tystnad eller i glada vänners lag stanna ett tag och låta konsten tala för sig själv. På plats kan du också läsa vår museigudie på svenska, engelska, arabiska och finska. Varmt välkommen hit!

English
Skövde Art Museum strives to be the harbor of Skövde, a place for influx of new thoughts and ideas. Here you can meet art from around the world. In 2024, you will also be able to speak several different languages with the museum staff. Every Thursday this spring, our hosts will be speaking English instead of Swedish, and depending on who you meet there will also be a chance for you to speak Persian, Turkish, Kurdish, Arabic, Italian, Spanish, German and Chinese. Keep an eye out for the pins on the staff members shirts to see what languages the can offer!

 

In addition to all the languages mentioned above, the language of art is always available. Stay for a while in silence, or with friends, and let the art speak for itself. You can also read our museum guide in Swedish, English, Arabic or Finnish. 

Welcome!

Vi möter dig på Konstmuseet

Cecily

Engelska och Svenska

Giulia

Engelska, italienska och spanska

Joy

Engelska, kinesiska och lite svenska

Karwan

Svenska, engelska, arabiska och kurdiska

Katja

Svenska, engelska och tyska

Negin

Engelska, persiska och turkiska

Program

Torsdag 25 januari kl. 17.30-18.30 / Thursday January 25 at 5.30-6.30 pm
Torsdag@Konstmuseet: Guidad visning på engelska Ruben Wätte, Läget då?
Thursday@Konstmuseet: Guided tour in English - Ruben Wätte, What's up?

Torsdag 15 februari kl. 17.30-18.30 / Thursday February 15 at 5.30-6.30 pm
Torsdag@Konstmuseet: Guidad visning på engelska - Ruben Wätte, Läget då? / Guided tour in english - Ruben Wätte, What’s up?

Söndag 18 februari kl. 14.00-15.00 / Sunday  February 18 at 2.00-3.00 pm 
Söndag@Konstmuseet: Guidad visning på arabiska/kurdiska / Guided tour in Arabic/Kurdish

Söndag 25 februari kl 14.00-15.00 / Sunday February 25 at 2.00-3.00 pm
Söndag@Konstmuseet: Guidad visning på kinesiska av Ruben Wättes utställning Läget då? / Guided tour in Chinese of Ruben Wätte's exhibition What's up?
2月25日 周日@艺术博物馆 将带来艺术家Ruben Wätte 的特展《Läget då》导览

Torsdag 29 februari kl. 17.30-18.30 / Thursday February 29 at 2.00-3.00 pm
Torsdag@Konstmuseet: Guidad visning på engelska - Kultur i Stenum c/o Konstmuseet / Guided tour in english - Kultur i Stenum c/o Konstmuseet

Lördag 2 mars kl. 13.00-14.00 / Saturday March 2 at 1.00-2.00
Kulturkul: KIDS@Konstmuseet – Animerade kortfilmer från Tjeckien / Animated short films from the Czech Republic

Torsdag 7 mars kl. 17.30-18.30 / Thursday March 7 at 5.30-6.30 pm
Torsdag@Konstmuseet: Föreläsning #5WomenArtists – Kan du nämna fem kvinnliga konstnärer? / Lecture #5WomenArtists - Can you name five women artists?

Söndag 17 mars kl 14.00-15.00 / Sunday March 17 at 2.00-3.00 pm
Söndag@Konstmuseet: Guidad visning på arabiska/kurdiska / Guided tour in Arabic/Kurdish

Torsdag 21 mars kl. 17.30-18.30 / Thursday March 21 at 5.30-6.30 pm
Torsdag@Konstmuseet: Konstnärssamtal Rachel Bunce & Berith Stennabb från Kultur i Stenum / Artist Talk with Rachel Bunce & Berith Stennabb from Kultur i Stenum

Torsdag 18 april kl. 17.30-20.00 / Thursday April 18 at 5.30-8.00 pm
Torsdag@Konstmuseet: Vernissage Ancestor’s Tears to the Sea, Our River Will Be Free with Jenni Laiti och Lada Suomenrinne /Opening of the exhibition Ancestor's Tears to the Sea, Our River Will Be Free with Jenni Laiti and Lada Suomenrinne

Söndag 28 april kl 14.00-15.00 / Sunday April 28 at 2.00-3.00 pm / "4月28日星期日,14:00-15:00
Söndag@Konstmuseet:  Lär dig kinesiska genom konsten / Learn Chinese through art / 周日@艺术博物馆:通过艺术感受中文
Håller du på att lära dig kinesiska eller är det ett språk som du är nyfiken på och vill börja utforska? Följ med vår publikvärd Joy och titta på några verk ur museets samling och samtidigt träna på din kinesiska. Joy pratar svenska, engelska och kinesiska.

Are you learning Chinese or is it a language you are curious about and want to start exploring? Join our museum host Joy and look at some works from the museum's collection and practice your Chinese at the same time. Joy speaks Swedish, English and Chinese.

你正在学习中文,或者对这门语言感到好奇并想展开一些探索吗?跟随我们的导览员Joy,一边欣赏博物馆藏品,一边练习你的中文。Joy会说瑞典语、英语和中文。"

Torsdag 16 maj kl. 17.30-19.30 / Thursday May 16 at 5.30-7.30 pm
Torsdag@Konstmuseet: Journey to Sense - The Story of Body, Mind and Soul