Ungas blick på konst

Hur upplever unga konsten i Skövde?

Ungas blick på konst är Konstmuseet i Skövdes långsiktiga arbete med ungdomar. Genom sommarpraktik och en referensgrupp får unga påverka hur konst förmedlas, bidra till att synliggöra konsten i sin stad och främja barn och ungas konstintresse. Tillsammans med Konstmuseet i Skövde diskuterar unga konst och konstpedagogik och prövar själva en mängd olika uppgifter såsom att vara konstguide, filma pedagogiska konstaktiviteter, fritt prata kring konstverk, producera podcast och videovisningar samt curera egna utställningar.

Ungas blick på konst får unga genom delaktighet och eget skapande själva göra sin röst hörd. Hur vill de bidra till berättelsen om våra gemensamma konstverk i staden?