Slideshow image bild1Slideshow image bild2Slideshow image bild3Slideshow image bild4Slideshow image bild5Slideshow image bild6

Anna Sjödahl

Anna Sjödahl (1934-2001)

Under det feministiska mottot Det personliga är politiskt är Anna Sjödahl tongivande på 1970-talets konstscen. Genom sina teckningar och målningar synliggör hon med tydlig skärpa patriarkala maktstrukturer både i och utanför hemmet. Hur räcker en till – som konstnär, ensamstående mamma till fyra barn, som älskare och som människa? Utifrån henne själv, utforskar Anna Sjödahl frågor kring kvinnliga erfa-renheter och sexualitet. Genom sin konst ifrågasätter hon samhällets sociala regler och sätter fingret på många frågor som tyvärr är lika aktuella än i idag.

Läs mer>