Slideshow image bild1Slideshow image bild2Slideshow image bild3Slideshow image bild4

2019


2019.09.26-2020.08.29

Konstmuseet Fokus - Djur
Utställningen Djur funderade kring frågor om djuret människan och de andra djuren på vår planet, med utgångspunkt i den lekfulla och tillåtande attityden i Djurens undergång, en permanent muralmålning i en gångtunnel i centrala Skövde som skapades sommaren 2019.


 2019.09.07-2019.11.17

GIBCA Extended: Sissel M Bergh
Sissel Mutale Bergh (f.1974) från den norska delen av Sápmi, arbetar undersökande med det sydsamiska språket, historien och landskapet.


 2019.06.13-2019.08.10

Christine Waller - En vandrare
Konstmuseet i Skövde tog under våren 2019 emot en stor donation med verk av konstnären Christine Waller (1957-2017).  Utställningen gjorde en första presentation av donationen.


 2019.04.25-2019.08.17

Det är..., Det var..., Men det..., Det finns..., Man kan... Elin Wikström 
Med den här utställningen gav sig Elin Wikström i kast med olika teorier om och historieskrivningen kring talets och det skrivna ordets utveckling. I utställningen utmanade hon både sig själv, publiken och de normsystem som styr hur vi läser, skriver och talar – och kanske ännu mer hur vi inte läser, skriver och talar. 


 2019.03.23-2019.05.18

SAK c/o Konstmuseet: Minnesutställning - Heineman 100
Skövde Allmänna Konstförening
s jubileumsutställning uppmärksammade att det 2019 var 100 år sedan  arkitetkten, konstnären och skribenten Hans -Erland Heineman föddes. Heineman var bland annat arkitekten bakom Kulturhuset i Skövde.


 2019.02.14-2019.09.15

Konstmuseet Fokus - Porträtt ur samlingarna


 2019.01.24-2019.03.24

Utgrävning I: Oona Libens, Lisa Jeannin, Rolf Schuurmans, Johan Forsman, Anders Paulin & Jamie Fawcus 
Denna grupputställning presenterade konstnärer som på olika sätt antingen låter dåtiden fungera som en inspirationskälla och klangbotten för samtida funderingar eller som en källa till nästan helt bortglömda erfarenheter och kunskaper.


2019.01.17-2019.03.03

Nutidens epidemi c/o Konstmuseet - En utställning om kroppen som en väg till en försonande trötthet: Karolin Kent, Linnea Bågander & Donovan Von Martens