2018

2018.10.25-2019.01.06 

Klangbotten c/o Konstmuseet - Maskinernas dans
Tonsättarna Lisa Streich, Marianthi Papalexandri-Alexandri och Johan Svensson har skapat varsitt verk för violinisten Karin Hellqvist och pianisten Heloisa Amaral. Med konstnärlig lekfullhet har de i verken utvidgat instrumenten mekaniskt. Med hjälp av motoriserade objekt skapar musikens uttryck i dialog mellan musikern/instrumentet och maskinen, vilken till synes lever sitt eget mekaniska liv. De känsliga ljudens olikartade karaktärer, liksom den föränderliga fördelningen av roller mellan instrumentalisten och objektet, utvecklar stor intensitet och magi.  Johan Svensson och Johannes Bergmark är båda musiker och tonsättare som experimenterar med att uppfinna och bygga nya instrument. Inför konsert-installationen på Konstmuseet har de träffat elever vid Skövde Musikskola, Estetprogrammet Västerhöjd, SFI-utbildnngen i Skövde och tillsammans med dem byggt instrument och skapat en ljudkonstinstallation. 
Klangbotten är ett nätverk mellan den samtida musiken och rum för bildkonst i Västra Götalandsregionen, där större och mindre konstinstitutioner, arrangörsföreningar och konstnärskollektiv ingår. Det har initierats av Levande Musik, arrangörsförening för samtida musik i Göteborg


 2018.09.15-2018.12.16

Snövit Hedstierna – The Pavilion 
The Pavillion  målar upp en dystopisk framtidsvision där bara män får finnas till och robotar blivit sexobjekt programmerade att aldrig ges möjlighet att utplåna sina minnen, eller kunna stänga sina ögon. Istället upplever och känner de all den smärta de blir utsatta för. Här möter vi spåren av vår tid, där patriarkatet gått segrande ur striden. Vi befinner oss i en mardröm där de enda kvarvarande resterna från de eliminerade kvinnorna, transpersonerna och ickebinära, finns bevarat som digitala minnen gömda i rymdskepp, Pavilions, där AI’s (Artificiella Intelligenser), här kallade Epiteter, upprepar samma berättelser om och om igen.


 2018.08.23-2018.10.14

Föreningen Bakom leendet c/o Konstmuseet – Fuck Off or Fit In: Eva Ahlberg, Björn Brusewitz, Börje Eriksson, Helena Larsdotter, Mårten Medbo, Anette Sjölander & Johan Malmström 
Det är centralt att lyssna, umgås och försöka förstå varandra. Problemet är att i en stressad vardag, med fler kontakter men mindre tid har vi allt ytligare relationer. Det skapas en allt större rädsla för intriger, utstötningsprocesser och därmed en ökad rädsla för att inte vara del av ett sammanhang...
Pjäsen ”Bakom leendet – Kvinnan mitt emellan” ingår i projektet , skriven av Dag Norgård. På vernissagen framförs den av skådespelaren Eva Ahlberg.


 2018.05.26-2018.08.15

Kerstin Bergh
Kerstin Bergh (f. 1935), efter längre sejourer i Tidaholm och Skövde åter bosatt och verksam i Göteborg. Hela sitt vuxna liv har hon varit målare i en kraftfull och färgklingande föreställande expressionism. Åttiotre år gammal är Kerstin Bergh aktiv som konstnär i sin ateljé på Sockerbruket i Göteborg. På Konstmuseet i Skövde och Galleri Lucifer visas två brett upplagda utställningar av ett tjugotal målningar från senare års produktion på vartdera stället.


 2018.04.12-2018.08.18

Mandana Moghaddam – The Silence
Mandana Moghaddam (f.1962) kom till Sverige som flykting från Iran under 1980-talet. Hon bor och verkar i Stockholm, Göteborg och till viss del även i Teheran. I sitt konstnärliga arbete utgår hon från sina egna erfarenheter av uppväxten och revolutionen i Iran, den dramatiska flykten och ett liv i exil. Verken berör ämnen som migration, utanförskap och språkets betydelse för kommunikation och mänsklig interaktion.


 2018.03.22-2018.05.12

Den Liverödska Wunderkammaren c/o Konstmuseet – Hurra Vacuui!
Konstnären Jonas Liveröds ohämmade kärleksförklaring till samlande och objekten som besjälar våra privata liv. Liveröd presenterade delar ur det han kallar Den Liverödska Wunderkammaren, hans egen högst subjektiva och yviga samling. 
Medverkande konstnärer: bl a Oskar Nilsson, Roland Persson, Ingvild Hovland-Kaldal, Martin Bryder, Jenny Johansson, Emelie Florin och Tobias Bradford 


 2018.02.15-2018.10.28

Konstmuseet Fokus - Minnesutställning Lars-Erik Ström
Verk  av Lidköpingsbaserade konstnären Lars-Erik Ström (1929 – 2017)


 2018.01.18-2018.03.11

BILAGA c/o Konstmuseet - To Whom It May Concern:
Bilaga – limited edition är ett mail-art projekt som startades 2010 av Lina Persson och Mari Lagerquist. I Skövde bjöds besökarna in att under titeln To Whom It May Concern fundera över Vem kan vi tilltala? Om eller för vem har vi rätt att tala? Och har vi något överhuvudtaget att säga varandra? 
Medverkande konstnärer: Fadwa Attia, Eva Björkstrand, Christine Clemmesen, Nadya Gorokhova, Gun Holmström, Raquel Meyers, Sophy Naess, Poniweck & Catriona Shaw.