Året var 1972

Torsdag 1 december 2022-söndag 12 februari 2023

Nyinköp nu och då - Hur såg en utställning med nyinköpt konst ut för 50 år sedan och hur skiljer det sig mot idag?

Samlandet är ett helt centralt uppdrag för ett museum. Allt samlande sker i någon form av dialog inte bara med samtiden utan även med tidigare och kommande generationer. På Konstmuseet hänger just nu många verk som nyligen köpts in, verk som vi bedömer som viktiga här och nu. Då varje tid har sin berättelse finns bland de senaste årens nyinköp både framtida klassiker, men även verk som kommer att glömmas bort. Detta fick oss att fundera. Hur såg en utställning med nyinköpt konst ut för 50 år sedan? Vi vet ju vilka klassikerna från den tiden är, men vilka är verken som vi har ”glömt bort”? Konsten finns ju kvar, så varför inte ta reda på det. Parallellt med utställningen Året var 1972 kommer vi uppmärksamma de senaste tre årens inköp på våning två i museet och berätta mer om hur vi har tänkt när vi har förvärvat denna konst till museets samling.