en stillbild från videoverket Gränsland föreställande en ung flicka

Carolina Jonsson - Gränsland

Torsdag 23 februari-söndag 30 april 2023 i Konstmuseet, Skövde Kulturhus

Vad händer när folkhemmets ideal möter vår tid sett ur en ung flickas ögon

Carolina Jonsson (f.1975) bor och verkar i Lundsbrunn mellan Götene och Lidköping. Hon arbetar mestadels med foto och video, men hennes konst kan samtidigt ses som måleri i det utvidgade fältet. Hennes verk påminner ofta mer om stora porträtt eller landskapsmålningar än foto och videokonst så som vi är vana att se den.

Här visar nu Carolina Jonsson ett tvådelat videoverk, Gränsland 1 från 2021 och Gränsland 2 från 2023. Verksviten tar sitt avstamp i ett möte mellan konstnären och en serie generiska skulpturer av barn, oftast nakna unga flickor från mitten av 1900-talet. Dessa porträtt skapades i en tid då konsten ofta användes som symbolskapare för folkbildning och det gemensamma folkhemsbygget efter kriget. Barnet blev här, sett ur den oftast manliga konstnärens ögon, en symbol för hopp och framtidstro, men också för det naturliga och sunda. Dessa skulpturer fick Carolina Jonsson att börja fundera på hur hon idag skulle välja att gestalta ett barn, men också på hur ett barn idag själv skulle välja att bli gestaltad. Verken i utställningen är skapat i samarbete med det avbildade barnet samt musikern och kompositören Anders Hagberg.

Programpunkter

Torsdag 23 feb kl 18.00 -19.00
Torsdag@konstmuseet: Vernissage - Carolina Jonsson
Invigning av Carolina Jonssons utställning Gränsland i Lilla Galleriet
Invigning och kort konstnärssamtal kl 18.00

Torsdag 2 mars kl 18.00 -19.00
Torsdag@konstmuseet: Carolina Jonsson pratar om Gränsland och videokonst     
Konstnären Carolina Jonsson pratar om sitt arbete i samband med utställningen Gränsland som hon har på Konstmuseet i Skövde.