Lhola Amira

7 september-17 november 2019

Bayeza namaYeza / De kommer med medicin

Lhola Amira föddes 1984 i Gugulethu Sydafrika och lever och verkar idag i Kapstaden. Lhola Amira delar fysisk form med curatorn Khanyisile Mbongwa - men DE delar även kropp med ett kollektivt förflutet och en kollektiv framtid där alla DERAS förfäder och alla tänkta avkommor är närvarande.  

Lhola Amira gör Apperances vilket här kan översättas ungefär till att närvara eller att träda fram. Dessa Apperances presenterar DE senare i form av fotografier, videoverk, installationer och skulpturer där innehållet kretsar kring svarta individer och specifikt svarta kvinnors villkor. Genom Lhola Amiras sociala och konstnärliga praktik vill DE lyfta urinvånares och svartas erfarenheter och ge dem, såväl som den afrikanska kontinenten, en subjektiv röst. Genom att erkänna snarare än förneka det koloniala arvet och inte väja för omtvistade händelser från det förflutna söker DE en väg framåt för alla svarta och alla urinvånare som befinner sig i en värld som fortfarande brottas med konsekvenserna av slaveri, kolonialism och apartheid. 

2017 var Lhola Amira i Skövde på en två månader lång vistelse i konstmuseets internationella residensprogram AiRS (Artist in Residence Skövde). Under sin tid i Sverige 2017 särskådade Lhola Amira den ganska omfattande svenska direkta och indirekta inblandningen i slavhandeln och den ovilja vi svenskar idag har att prata om, och göra upp med, denna mörka tid i vår historia. Lhola Amiras residens resulterade i ett nytt videoverk, Lagom – Breaking Bread with the Self Righteous, som numera finns i konstmuseets samling.