Skaraborgssalongen 2023

Skaraborgssalongen 2023 – En spegel av en tid med drömmar och oro.

Konstverk: Gert Van der Vossen - Samtida värmesystem

Skaraborgssalongen är en jurybedömd utställning och en mötesplats för aspirerande konstnärer och yrkesverksamma där alla deltar på samma premisser där den kreativa kraften står i fokus. Salongen har en över 60-årig historia i Skövde och gästar oss numera vart tredje år. Vår ambition är att ingen salong blir den andra lik. Årets jury bestod av Gyrith Gustafsson, kursansvarig på Skövde Konstskola, Eric Magassa, multidisciplinär konstnär från Göteborg, Skarabaserade textilkonstnären Katja Beckman Ojala och Konstmuseets chef Thomas Oldrell.

Nytt för i år är att urvalet av konst helt har anonymiserats, vilket innebär att under hela processen har namn, kön och ursprung varit dolt för juryn. I år lämnades 213 ansökningar in, av dessa antogs 114 verk av 60 konstnärer där den yngsta konstnären är 20 år och den äldsta är 85 år. 20 män och 40 kvinnor har blivit antagna. Nordligast antagen konstnär bor i Jokkmokk och sydligast antagen konstnär bor i Simrishamn.

Juryns tankar

Att sitta i Skaraborgssalongens jury är fantastiskt roligt och givande. Att få ta del av så många konstnärskap och verk som berör, utmanar och visar på hur mycket kreativitet och skapandelust som finns i vårt avlånga land. Ja, till årets salong har vi sökande från hela landet, från Simrishamn i söder till Jokkmokk i norr. Skaraborgssalongen har blivit en nationell angelägenhet. Den anonymiserade urvalsprocessen, där namn, kön och ursprung varit dolt för juryn under hela urvalsprocessen har varit ett uppskattat arbetssätt som kanske även syns i utställningen. Som vanligt finns det en påtaglig värme och nyfikenhet i det konstnärliga undersökandet, men den allra tydligaste trenden i år är alla samhällskommenterande inslag, genom konsten tydliggörs att vi lever i osäkra tider. Juryn är glada för alla konstnärer som sökt och att vi med 2023 års salong får visa just detta urval.

 

Läs utställningskatolgen online här